Details

Ania z Wyspy


Ania z Wyspyvon: Lucy Maud Montgomery

8,99 €

Verlag: Saga Egmont
Format: EPUB
Veröffentl.: 15.10.2018
ISBN/EAN: 9788726049756
Sprache: Polnisch

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Przed Ani? Shirley nowe przygody, tym razem z dala od jej ukochanego Zielonego Wzgórza. Pakuje walizki, ?egna si? z dzieci?stwem i wyrusza na studia. W t?tni?cym ?yciem mie?cie Kingsport przywita j? przyjació?ka Prissy Grant, ale te? zupe?nie nowe towarzystwo i ?ycie na w?asnych warunkach. Jak na Ani? Shirley przysta?o, nie ob?dzie si? bez niespodzianek - czekaj? j? o?wiadczyny ze strony niepokornego m?odzie?ca, sprzeda? pierwszego opowiadania, ale te? tragedia, która b?dzie bolesn? lekcj?. Rany jednak zaczn? si? goi?, gdy Ania wraz z przyjació?mi przeprowadzi si? do starej wiejskiej chaty, gdzie czarny kot skradnie jej serce. Tak?e przystojny Gilbert Blythe zacznie odwa?niej walczy? o jej wzgl?dy. B?dzie musia?a zdecydowa?, czy jest gotowa na mi?o??.

"Ania z wyspy" jest trzeci? z serii ksi??k? o przygodach rudow?osej Ani Shirley. Seria "Ania z Zielonego wzgórza" sta?a si? inspiracj? dla wielu produkcji filmowych, w tym tak?e tak?e najnowszego serialu Netflixa "Ania, nie Anna".Lucy Maud Montgomery [1874-1942] urodzi?a si? na Wyspie Ksi?cia Edwarda w Kanadzie. W wieku doros?ym by?a publicznie znana jako L. M. Montgomery, ale jako "Maud" w?ród rodziny i przyjació?. Ucz?szcza?a do Prince of Wales w Charlottetown, gdzie uzyska?a dyplom nauczycielski. W latach 1895-96 studiowa?a literatur? na Dalhousie University w Halifax w Nowej Szkocji. W 1908 r. opublikowa?a swoj? pierwsz? ksi??k? "Ani? z Zielonego Wzgórza", która odnios?a natychmiastowy sukces. Wkrótce stworzy?a ca?y cykl o przygodach rudow?osej Ani - sk?ada si? on z jedenastu powie?ci.
Przed Ani? Shirley nowe przygody, tym razem z dala od jej ukochanego Zielonego Wzgórza. Pakuje walizki, ?egna si? z dzieci?stwem i wyrusza na studia. W t?tni?cym ?yciem mie?cie Kingsport przywita j? przyjació?ka Prissy Grant, ale te? zupe?nie nowe towarzystwo i ?ycie na w?asnych warunkach. Jak na Ani? Shirley przysta?o, nie ob?dzie si? bez ...

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Seele in Flammen
Seele in Flammen
von: Nika Hemoger
EPUB ebook
4,99 €
Aleksandr Solzhenitsyn
Aleksandr Solzhenitsyn
von: Lolita Copacabana
EPUB ebook
6,99 €